נירים 3 תל אביב | 03-6361672 | sale@salpeter.co.il